Хүнсний аж үйлдвэрийн амжилтын үндэс нь менежерийн мэдлэг, дадал

Хэвлэлийн нэр: “Хүн ба хүнс” №3

Зохиогч:  Л.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-10

Хуудас дугаар: 18-20

Өгүүллийн хураангуй:

Монгол улсын хүнсний аж үйлдвэрт дэлхий нийтийн жишгийг даган шинэ технологи, дэвшилтэт техник төхөөрөмж, шинжилгээний багаж хэрэгсэл  хурдан нэвтэрч байна. Үйлдвэрлэлийн урсгал шугамын технологийн процесс нь хувь хүнээс үл хамаарах микропроцессорын удирдлага, цахим хяналттай болж байгаа өнөө үед хүнсний үйлдвэрийн төрөл бүрийн инженер, менежер бэлтгэх, дадлагажуулах, давтан сургах хөтөлбөрийг шинэчлэх шаардлага тулгамдаж байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хэрэгцээ #дэвшил #интеграци #багш #технологи #оюутан #баг #диалог

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020