Biomedical Engineering Study in Mongolia

Хэвлэлийн нэр: IFMBE News

Зохиогч:  Б.Энхжаргал

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-05-15

Хуудас дугаар: 19

Өгүүллийн хураангуй: Mongolian University of Science and technology  began new courses to train personnal in both undergraduate and graduate studies.Prof. B.Enkhjargal is founded and head, Biomedical engineering dept.

Өгүүллийн төрөл: IEEE индекстэй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #BME

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Энхжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020