Энерги хэмнэгч асинхрон хөдөлгүүр бүтээж, туршсан ажлын үр дүн

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн хэвлэлийн газар

Зохиогч:  Д.Өлзий-орших

Хамтран зохиогч: [Н.Дашням:M.TD03]

Хэвлүүлсэн огноо: 2004-10-26

Хуудас дугаар: 47-50

Өгүүллийн хураангуй: "Энерги хэмнэгч асинхрон хөдөлгүүр бүтээж, туршсан ажлын үр дүн" нэртэй өгүүлэл онол практикийн бага хуралд 

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Өгүүлэл нэмсэн: Д.Өлзий-орших

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020