High harmonics of current induced in electrical supply system.

Хэвлэлийн нэр: The Proceedings of the International Scientific Conference on Energy Industry Development and Ecology.

Зохиогч:  Ч.Нацагдорж

Хамтран зохиогч: [Т.Чүлтэмдагва:M.AU25]

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-05-26

Хуудас дугаар: 38-42

Өгүүллийн хураангуй:

1.      Ulaanbaatar, Mongolia. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Нацагдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020