Монгол улсын мэдээлэл, холбооны салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт

Хэвлэлийн нэр: БХИС/ -Холбоо мэдээллийн өнөө ба ирээдүй-2012. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-02-15

Хуудас дугаар: 232 х., 64-60х

Өгүүллийн хураангуй:

“Монгол улсын мэдээлэл, холбооны салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт” /Ц.Балжинням. //БХИС/ -Холбоо мэдээллийн өнөө ба ирээдүй-2012. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ, 2012.02.15, 232 х., 64-60х.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #сүлжээний бүтэц #Холбооны хүртээмж #зорилтот бодлого #интернетийн хүртээмж

Хавсаргасан файл:

tsbaljinnyam@yahoo.com

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020