Зигби Модул Ашигласан Тариалангийн Талбайн Хяналтын Систем

Хэвлэлийн нэр: ММТ-2016

Зохиогч:  А.ОДГЭРЭЛ

Хамтран зохиогч: Рагчаа Бямбажав, Цагаанчулуун Сугир

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-06

Хуудас дугаар: 190-193

Өгүүллийн хураангуй:  Энэ судалгааны ажлаар Монгол орны ХАА тэр дундаа их хэмжээний талбайтай газар тариалан болон хүнсний ногооны талбайн хөрсний чийг, орчны температур болон нарны эрчимийг хянахад зориулсан Зигби утасгүй богино зайд өгөгдөл дамжуулах модулыг хөгжүүлэн туршсан. Модулуудыг од хэлбэрийн топологиор холбон мэдрүүрүүдийн утгыг төв дээр цуглуулсан. Утасгүй модулд хөрсний чийг болон фото мэдрүүр холбон туршилт хийн тодорхойломжийг гарган авсан.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Нарны эрчим #хөрсний чийг #агаарын даралт

Өгүүлэл нэмсэн: А.ОДГЭРЭЛ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020