Зооморфный код в контексте этногенитических связей монгольских и тюркских народов /на примере ойратов и бурят/

Хэвлэлийн нэр: Культурное наследие народов Центральной Азии

Зохиогч:  Л.Эрдэнэболд

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-10-23

Хуудас дугаар: 83-97

Өгүүллийн хураангуй: Энэхүү өгүүлэлд Монгол болон буриадын монгол, түрэг хэлт угсаатны бүлгүүдийн эртний балар шүтлэг бишрэлийн үлодэц дээр хийсэн шинжилгээнд тулгуурлан тэдний угсаа  гарлын хэлхээг тодруулахыг оролджээ. Өөрөөр хэлбэл өдгөө хүртэл Монгол болон буриадын угсаатны бүлгүүдийн дунд хадгалагдан үлдсэн балар эртний шүтлэг бишрэлийн ул мөрүүд байгаа бөгөөд түүний нэг нь аливаа ан гөрөө тэр дундаа бугатай холбоотой зан үйлээр илэрч байгаа юм. Бугын анд мордохоос эхлээд бугатай холбоотой ахуйн шинжтэй зан үйлүүд дээр нь тулгуурлан эртний нүүдэлчдийн угсаа соёлын хэлхээг тодруулахыг оролджээ. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #ойрат #кочевник #бурят

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Эрдэнэболд

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020