“Detection earthing fault condition for electric equipment by using spectrum analysis”

Хэвлэлийн нэр: ICCST 2013. Conference Proceedings The 4th International Conference on Creative Science and Technology.

Зохиогч:  Ч.Нацагдорж

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-10-04

Хуудас дугаар: 158-161

Өгүүллийн хураангуй:

1.       P. Ariunbolor,  ISBN 978-99973-46-29-2. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Нацагдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020