Биореликтовые углеводороды в нефтях Монголии

Хэвлэлийн нэр: Журнал “Химическая технология”, Москва,

Зохиогч:  Э.Энхцэцэг

Хамтран зохиогч: [Б.Бямбагар:F.CT04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-05-20

Хуудас дугаар: №2, стр. 93-96

Өгүүллийн хураангуй: Монгол орны зарим ордын нефтийн биотэмдэгт нүүрсустөрөгчдийг судлав.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #пристан #биомаркер

Өгүүлэл нэмсэн: Э.Энхцэцэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020