IPSEpro программ хангамжийг ДЦС-ын тоног төхөөрөмжүүдийн загварчлал болон тооцоололд ашиглах боломжийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч & engineering

Зохиогч:  Ш.Энхбаяр

Хамтран зохиогч: Ш. Энхбаяр

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-06-13

Хуудас дугаар: 29

Өгүүллийн хураангуй:

IPSEpro нь эрчим хүч, химийн инженерийн болон бусад олон салбаруудын процессыг загварчлах, үр дүнг тооцоолох болон дүн шинжилгээ хийхэд өргөн хэрэглэгддэг программ хангамж юм. Энэхүү өгүүлэлд IPSEpro программ хангамжийг ДЦС-ын тоног төхөөрөмжүүдийн загварчлал болон тооцоололд ашиглах боломжийн талаар өгүүлэх болно.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ДЦС-ын загварчлал #загварчлалын процесс #ДЦС-ын тоног төхөөрөмжүүдийн загвар. #IPSEpro программ хангамж

Өгүүлэл нэмсэн: Ш.Энхбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020