Фридагийн өшөө авалт

Хэвлэлийн нэр: Ирмүүн

Зохиогч:  Б.Сэргэлэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-10-14

Хуудас дугаар: 26-31

Өгүүллийн хураангуй: Фрида Кало хэмээх бусадаас ялгаатай өөрийн арга барилтай уран бүтээлчийн талаар

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Мексик урлаг #Фрида

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Сэргэлэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020