Бичвэр өрөлтийн чанарын асуудалд

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №1/124

Зохиогч:  Ц.Оюунчимэг

Хамтран зохиогч: [Г.Уранчимэг:I.FL10],[Л.Удвал:I.LI02]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-10-17

Хуудас дугаар: 130

Өгүүллийн хураангуй: Бичвэр өрөх явцад олон төрлийн алдаа гардаг. Энэ нь хувь хүн болон техникээс хамаардаг. Хэвлэлийн эх бэлтгэх явцад гардаг алдаа уншигчдад эндүү ташаа мэдээлэл хүргэх эх үүсвэр болно. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #алдаа #үнэлгээ #мэдээлэл

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Оюунчимэг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020