Цэвэр усны шүүлтүүрээр гарч байгаа усны үзүүлэлтийг ГРВ биоэлектрографийн аргаар харьцуулсан нь

Хэвлэлийн нэр: "Эрүүл мэнд лавлах" сэтгүүл 2014 №4/32

Зохиогч:  С.Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-12-20

Хуудас дугаар: 30

Өгүүллийн хураангуй: Ундны усыг цэвэр усны шүүлтүүрээр шүүсний дараах пси орны зураглалаар нь харьцуулан судалсан судалгааны үр дүнг оруулав. Үүнд цэвэр усны Барьер, AQUA болон BIO CERA гэсэн гурван төрлийн шүүлтүүр дээр жишээ болгон авч үзлээ.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #цэвэр ус #ангижрах #дундаж утга #барьер #шүүлтүүр #гэрэлтэлтийн талбай

Өгүүлэл нэмсэн: С.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020