Analyses of traffic safety in Mongolia

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС.МехТС. Монголын тээвэр судлалын нийгэмлэг Зүүн Өмнөд Азийн тээвэр судлалын нийгэмлэг (EASTS)

Зохиогч:  Б.Баярсайхан

Хамтран зохиогч: [Б.Сэр-од:E.MT37],[О.Ганжаргал:G.TM06],[С.Сарантуяа:G.FT01],[Б.Баярсайхан:G.ME03]

Хэвлүүлсэн огноо: 2018-12-10

Хуудас дугаар: 92

Өгүүллийн хураангуй:

In this Article, the level of traffic safety in Mongolia was assessed during the period of 2005-2015 by analyzing the number of automobiles, growth in number of drivers, relationship between traffic accidents, methods to determine the level of traffic safety, growth in number of city and municipal roads or infrastructures. The purpose of this article is to determine the further actions needed  for the issues of traffic safety in Mongolia.  

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Driver assistance systems #Traffic accident #The level of Traffic Safety

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Баярсайхан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020