ШУТИС-ийн Физикийн хичээлийн үнэлгээний системийг боловсронгуй болгох аргачлал

Хэвлэлийн нэр: МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Зохиогч:  Б.Одонтуяа

Хамтран зохиогч: Г.Мөнхсайхан, До.Нямсүрэн, Д.Наранчимэг, О.Сүх

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-10-29

Хуудас дугаар: 91-94

Өгүүллийн хураангуй: ШУТИС-ийн ерөнхий суурь хичээлүүдийн сургалтын үр өгөөжийг дээшлүүлэх, оюутнуудын сурах үйл ажиллагааг бүтээлч байдлаар идэвхжүүлэх зорилгоор ШУТИС-ийн физикийн хичээлийн үнэлгээний системийг боловсронгуй болгох судалгааг хийсэн болно. Судалгааг явуулахдаа дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудын үнэлгээний системийн талаар судалж, улмаар дээрх сургуулиад дннр хэрэгждэг дэвшилтэт аргуудыг ШУТИС-ийн физикийн хичээл дээр хэрэгжүүлсэн үр дүнг тусгасан болно.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Одонтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020