Дулааны эрчим хүчний хэрэглээний хяналтыг боловсронгуй болгох асуудал

Хэвлэлийн нэр: Монгол улсын эрчим хүчний хөгжлийн өнөөгийн байдлын тулгамдсан асуудал : Э/Ш-ний бага хурал

Зохиогч:  Ц.Жамбалсамбуу

Хамтран зохиогч: [Д.Түвшинбаатар:M.TP03]

Хэвлүүлсэн огноо: 1996-06-15

Хуудас дугаар: 8 хуудас

Өгүүллийн хураангуй: Дулааны эрчим хүчний хэмжилийн одоогийн байдал түүнийг сайжруулах боломжууд хэмжих багажуудыг зөв сонгох асуудлуудыг багтаасан

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Жамбалсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020