ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга

Хэвлэлийн нэр: Эрчим хүч & Engineering

Зохиогч:  Я.Содбаяр

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2002-02-01

Хуудас дугаар: 15

Өгүүллийн хураангуй: ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга ВВ/ТЕЯ вакуум таслуурын танилцуулга

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Я.Содбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020