“Монгол хүний биеийн цахилгаан эсэргүүцлийн судалгаа”

Хэвлэлийн нэр: “Эмнэлгийн техник технологи” сэтгүүл 2009 01№03

Зохиогч:  Д.Пүрэвдаш

Хамтран зохиогч: О.Чулуун-Эрдэнэ

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-09-15

Хуудас дугаар: /27-37-р тал/

Өгүүллийн хураангуй: Монгол хүний биеийн цахилгаан эсэргүүцлийн судалгаа

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Пүрэвдаш

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020