Нанокомпозит

Хэвлэлийн нэр: Физикийн боловсрол сэтгүүл №27

Зохиогч:  Г.Цэрмаа

Хамтран зохиогч: Г.Цэрмаа, Г.Батдэмбэрэл,Ш.Чадраабал

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-10-20

Хуудас дугаар: 7-9

Өгүүллийн хураангуй:

Нанокомпозит нь нэг  ба түүнээс олон наноматериалын батжуулах фаз ба матрикс материалаас тогтдог. Наноматериал нь жижиг, гадаргуу-эзэлхүүний харьцаа их, гадаргуугийн энерги  байдаг учраас матрикс материалтай сайн холбогдоно. Наноматериал болон композит материалын нанохэмжээст нэгдлүүд нь  метал, хайлш, хагас дамжуулагч, керамик, шил, полимер ба органик бус нүүрстөрөгчид суурилсан материалууд юм.

 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #композит материал #нанокомпозит #байгалийн нанокомпозит

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Цэрмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020