Оценка теплогидравлической эффективности завихрителей при малых числах Рейнольдса

Хэвлэлийн нэр: Труды четвертой национальной конференции Т782 по теплообмену в 8 томах, Т.2. Вынжуденная конференция одной фазной жидкости - М. Изд. МЭИ Москва, Изд. МЭИ

Зохиогч:  Л.Жаргалхүү

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2006-01-04

Хуудас дугаар: 248-251

Өгүүллийн хураангуй: судалгааны ажлын үр дүнгээс

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Жаргалхүү

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020