NEW PROPOSAL FOR INTERNET MOBILITY ARCHITECTURE DESIGN BASED ON OBJECT IDENTIFIER AND ID LOCATOR SPLIT

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл 2012

Зохиогч:  Д.Энхзул

Хамтран зохиогч: [Т.Амартүвшин:J.EE20]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-04-03

Хуудас дугаар: 133

Өгүүллийн хураангуй:

In the near future, mass of current internet will be mobility based which is unquestionable and there are several scalability issues in the current internet architecture. Therefore nowadays lots of proposals, influential projects and literatures and their related improvements or enhancements are being suggested for this transition of internet. In this work we propose a novel architecture design for Internet mobility which is perfect solution of those serious issues of current internet such as scalability, mobility, multihoming and privacy, based on Object Identifier and Identifier locator split. Our analyses show that our proposal significant for design of internet mobility.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Энхзул

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019