Multi-Objective Portfolio optimization

Хэвлэлийн нэр: A Fourth International Conference on Optimization, Simulation and Control.

Зохиогч:  М.БАНЗРАГЧ

Хамтран зохиогч: [Б.Энхтуяа:D.BA04]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-07-01

Хуудас дугаар: 19

Өгүүллийн хураангуй: Multi-Objective

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: М.БАНЗРАГЧ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020