NGN системийн ачааллын судалгаа

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн магистрант, докторантийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. № 11/104.

Зохиогч:  Ц.Балжинням

Хамтран зохиогч: [П.Нямсүрэн:J.TC14]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-25

Хуудас дугаар: 311х., 40-45х

Өгүүллийн хураангуй:

NGN системийн ачааллын судалгаа”. /Ц.Балжинням, П.Нямсүрэн. //ШУТИС-ийн магистрант, докторантийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. № 11/104. УБ, 2013, 311х., 40-45х

NGN системийн ачааллын судалгаа”. /Ц.Балжинням, П.Нямсүрэн. //ШУТИС-ийн магистрант, докторантийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. № 11/104. УБ, 2013, 311х., 40-45х

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #NGN #холбох шугам #станцийн ачаалал #MSAN

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Балжинням

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019