Word Sense Disambiguation in Mongolian Language

Хэвлэлийн нэр: Proceedings of the 7th International Forum on Strategic Technology (IFOST 2012), Tomsk, Russia

Зохиогч:  Б.Батзолбоо

Хамтран зохиогч: Khuder.A

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-09-18

Хуудас дугаар: 66

Өгүүллийн хураангуй: Word Sense Disambiguation in Mongolian Language

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Батзолбоо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020