“Исследование влияния химического состава и термической обработка на физико-механические свойства литейных нержавеющих сталей”

Хэвлэлийн нэр: Механики-XXI веку, Братск

Зохиогч:  Ї.Цэрмаа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-12-10

Хуудас дугаар: 3-265

Өгүүллийн хураангуй: Цутгуурын зэвэрдэггүй гангийн үйлдвэрлэлд химийн найрлага, дулааны боловсруулалтын нөлөөллийг судласан үр дүн.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ї.Цэрмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020