Хөнгөнцагааны хайлш болон металын чанарт зэврэлтийн үзүүлэх нөлөө

Хэвлэлийн нэр: Шинжлэх ухаан технологийн ололт иргэний нисэхийн салбарт.-2007

Зохиогч:  М.Дэлгэрмаа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2007-10-07

Хуудас дугаар: 1-3

Өгүүллийн хураангуй: Хөнгөнцагааны хайлш болон металын чанарт зэврэлтийн үзүүлэх нөлөө

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: М.Дэлгэрмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019