Хүнд даацын автомашины нэг тэнхлэгт үйлчлэх ачааллыг хэмжих боломжийн судалгаа

Хэвлэлийн нэр: - Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг -2011, Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Зохиогч:  Ц.БААТАРХҮҮ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-01

Хуудас дугаар: 100

Өгүүллийн хураангуй: Хүнд даацын автомашины нэг тэнхлэгт үйлчлэх ачааллыг хэмжих боломжийн судалгаа - Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг -2011, Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.БААТАРХҮҮ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020