Stable isotope analysis of mongol empire period diet in eastern mongolia

Хэвлэлийн нэр: sixth worldwide conference of the society for east Asian archaeology

Зохиогч:  Д.Хатанбаатар

Хамтран зохиогч: [Д.Хатанбаатар:K.SS53]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-06-06

Хуудас дугаар: 108

Өгүүллийн хураангуй: Stable isotope analysis of mongol empire period diet in eastern mongolia 

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Хатанбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020