Зөвлөлт Монгол улсын улс төрийн харилцаа (орон нутгийн жишэээн дээр)

Хэвлэлийн нэр: ОХУ-ын БИС-ийн Мир Центральной Азий

Зохиогч:  М.Жавзансүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-10-10

Хуудас дугаар: 5

Өгүүллийн хураангуй: Орон нутгийн хурлын түүхийн талаар ЗХУ ын туршлага болгож бүтэц үүргийн тухайд авч хэрэгжүүлсэн нь эерэг талтай байсан 


Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: М.Жавзансүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020