ШУТИС -ийн орос хэлний өнөөгийн сургалтыг МИС-ийн жишээн дээр авч үзэх нь

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бичиг № 6

Зохиогч:  Б.Туяа

Хамтран зохиогч: [Э.Эрдэнэцэцэг:G.FT09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-04-10

Хуудас дугаар: 203-211

Өгүүллийн хураангуй: ЕБС-д орос хэлийг системтэй үзэхээ больсонтой холбоотойгоор нэгдүгээр курсийн оюутнууд оросоор уншиж чадахгүй байна.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #орос хэл #унших чадвар #оюутан

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Туяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020