Цахим бизнесийн түгээлтийн логистик

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС-ийн ЭШ-ний бүтээлийн эмхтгэл, №9/142

Зохиогч:  Б.Цэцгээ

Хамтран зохиогч: [О.Балдангомбо:J.IM01],[М.Бурмаа:J.IM05]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-05-15

Хуудас дугаар: 85-88

Өгүүллийн хураангуй: Мэдлэгт суурилсан, мэдээлэлжсэн нийгмийн өнөө үе нь дэлхийн улс орнуудын амьдарч буй хүрээлэн буй орчин, хот төлөвлөлтийг "Smart city" буюу Ухаалаг хот болгон хөгжүүлэх шаардлагыг зүй ёсоор тавьж байна. Энэхүү илтгэлд цахим бизнесийн бараа, үйлчилгээний түгээлтийн логистикийн өнөөгийн байдлыг судалж, тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг авч үзлээ.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хөдөлгөөнт салбар #интернет #хүртээмж #индекс #оновчлол

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Цэцгээ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020