Epson Stylus Pro принтерүүд

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 4/116 2010

Зохиогч:  Д.Дамдинсүрэн

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2010-09-12

Хуудас дугаар: 124-126

Өгүүллийн хураангуй: Хэвлэлийн үйлдвэрүүд, мэргэжлийн эх бэлтгэлийн газруудад хэрэглэгдэх болсон Epson принтерүүдийн сүүлийн загварын техникийн үзүүлэлтийн талдаар бичсэн болно.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Д.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020