Soil Radioactivity in the Some Petroleum Exploration Fields of Mongolia

Хэвлэлийн нэр: International Journal Of Recent Erdenetuya MYAGMAR com/ recentscientific@gmail.com Scientific Research ISSN: 0976-3031 Volume: 7(5) May -2016

Зохиогч:  Ц.Эрхэмбаяр

Хамтран зохиогч: Erdenetuya MYAGMAR, Norov NANZAD

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-25

Хуудас дугаар: 11114-11117

Өгүүллийн хураангуй:

This work was focused on determination of specific radioactivity of 238U, 232Th, 40K and 137Cs in
soil samples, effective equivalent dose and radiation background in around some petroleum
exploration fields of Matad town and Tamtsag basin of Dornod province and Zuunbayan town of
Dornogovi province. We have determined dose rate and specific radioactivity of natural and
artificial radioactive isotopes around petroleum exploration fields by using the HP-Ge gammaspectrometer.
The results were compared with the world mean value.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Dose rate #natural Radioactive #Specific Activity #HP-Ge Gamma Spectrometer #Radioactivity

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Эрхэмбаяр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020