Дээвэр дээрэх ногоон байгууламж

Хэвлэлийн нэр: Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл

Зохиогч:  О.Ганжаргал

Хамтран зохиогч: [О.Ганжаргал:G.TM06]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-04-30

Хуудас дугаар: 16/52

Өгүүллийн хураангуй: Хотын дээвэр гэдэг нь хотын өнгө үзэмж болон архитектурын элементын нэг хэсэг юм.Дээврийн зохиомж ньтухайн обьектын ерөнхий хэлэбэр,хэмжээ,гоо сайханы талаар бүгдийг илтгэдэг.Бид дээврийн цэцэрлэгжүүлэх,зүлэгжүүлэх нь олон талын үр өгөөжтэй юм 

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд өгүүллийн хураангуй

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #ногоон дээдвэр #Дээврийн цэцэрлэгжилт

Өгүүлэл нэмсэн: О.Ганжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020