Дулаанжуулалтын системийн үр ашгийг дээшлүүлэх

Хэвлэлийн нэр: МУИС-ийн жилийн ойд: Э/ШҮ-ний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Ц.Жамбалсамбуу

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1982-04-20

Хуудас дугаар: 8 хуудас

Өгүүллийн хураангуй: Дулаанжуулалтын системийн одоогын байдал түүний үр ашгийг дээшлүүлэх арга замуудыг судлан практикт нэвтрүүлэх зөвлөмжүүдийг гаргав

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Жамбалсамбуу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020