Эксергетический анализ ТЭЦ с ГСП и комбинированной системой теплоснабжения с фреоновыми термотрансформаторами

Хэвлэлийн нэр: Энергетика и теплотехника: сб. науч. тр. / Вып. 16

Зохиогч:  П.Бямбацогт

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-09-14

Хуудас дугаар: 108–118

Өгүүллийн хураангуй: Дулааны насосыг дулаан хангамжийн системтэй хослон ажиллуулснаар тэдгээрийн параметрийн өөрчлөлт үр дүнг тайлагнах.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаг сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #хөргөлтийн ажлын биеийн параметр

Өгүүлэл нэмсэн: П.Бямбацогт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020