"Оюутны бие даалтыг гүйцэтгэхэд багш, оюутны оролцоо"

Хэвлэлийн нэр: Их, дээд сургуулийн багш, эрдэмтэн судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүд

Зохиогч:  Б.Бурмаа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-03-15

Хуудас дугаар: 348 - 359

Өгүүллийн хураангуй: Хураангуй

ШУТИС-ийн хэлний бус мэргэжлийн ангийн оюутнуудад англи хэлний хичээлээр гүйцэтгэж буй бие даалтын ажлын агуулга, бүтэц, хэлбэрийг бичсэн. Одоо инженерийн мэргэжлээр Англи хэл 2 (EL102) ба Англи хэл 3 (EL210) хичээлийг судалж буй 56 оюутнаас, мөн дээрх хичээлийг заадаг 18 багшаас ОБДА-ын талаар санал асуулга авч түүнийг SPSS аргаар задлан шинжилж хэлэлцүүллээ.
Судалгааны үр дүнгээс харахад: 
1. ОБДА шалгаж буй хугацааг өөрчлөх, оюутгуудын бүтээлч сэтгэхүйг хөгжүүлэх (эссэ бичүүлэх, асуултад хариулах, илтгэл бэлтгэх, шүүмж бичүүлэх . . .) даалгавруудыг гүйцэтгүүлэх
2. ОБДАжлын агуулга  нь оюутны сонирхолд нийцсэн, багаар хамтран гүйцэтгэхэд тохиромжтой байвал  зүйтэй  байна.
 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #арга барил #Бүтээлч сэтгэхүй #ачаалал #мэдээллийн технологи

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бурмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020