A comparative study on information security risk analysis methods

Хэвлэлийн нэр: The 13th International Conference of Technology and Innovation "Khureltogoot-2017"

Зохиогч:  Ц.Энхтөр

Хамтран зохиогч: [А.Гэрэлцэцэг:J.IN15],[П.Минж:J.IT34],[Я.Дашдорж:D.SA02]

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-10-21

Хуудас дугаар: 26

Өгүүллийн хураангуй: Abstract:  The main purpose of information security risk analysis is that managing risks related to information, one of the key assets of organization. As well as organizations have a problem to choose proper risk analysis method for their special feature.  In this paper, we compared 6 kinds of risk analysis methods. 

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Information security #Risk Analysis

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Энхтөр

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020