Элизабет Штёкер. Техникийн философид учирж буй бэрхшээлүүд

Хэвлэлийн нэр: К.Митчем. Техникийн философи

Зохиогч:  А.Энхбаатар

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-01

Хуудас дугаар: 105-116

Өгүүллийн хураангуй: ХБНГУ-ын философч, профессор Элизабет Штёкер. "Техникийн философид учирж буй бэрхшээлүүд" өгүүллийг "ХБНГУ дахь техникийн философи" нэртэй номноос авч орос хэлнээс орчуулан АНУ-ын философч, профессор К.Митчемийн "Техникийн философи "номын монгол орчуулагд хавсарган хэвлүүлсэн болно. Техникийн философийн суурь ойлголтууд, тэдгээрийн байгалийн болон бусад ухаануудын ойлголтуудтай холбогдох зүй тогтол, Техникийн философи нь байгалийн философи, байгаль шинжлэлийн философи, хэлний философи, хэл шинжлэлийн философи зэрэгтэй ямар нийтлэг болон ялгаатай тал бүхий болох талаар бичсэн өгүүлэл болно

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: А.Энхбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020