Исследование планетарных шаровых мельниц для измельчения твердых материалов.

Хэвлэлийн нэр: Механики XXI веку. VIII Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием. Братск ГОУ ВПО, Россия.

Зохиогч:  Г.Нарангэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2009-09-12

Хуудас дугаар: 194-196

Өгүүллийн хураангуй: Тээрмийн судалгаа

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Нарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019