Монгол улсад ОНХА бэлтгэж буй өнөөгийн байдал цаашдын хандлага

Хэвлэлийн нэр: Боловсролын хүрээлэн

Зохиогч:  Б.Долгор

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-06-06

Хуудас дугаар: 86-99

Өгүүллийн хураангуй: Олон улсын болон улс төрийн дотоод дахь үйл явц, үзэгдэл; Үндэстэн, угсаатан, улс хоорондын харилцаа; Хот хөдөө, аймаг сумд, улс орон, бүс нутаг, орон нутгийн мэдээллийн урсгал; Шинжлэх ухаан, соёлын хамтын ажиллагаа; Дотоод, гадаад бодлогын мэдээлэл  хангамж; Улс орны дотоодод болон хилийн чанад дахь олон нийтийн санаа бодлын төлөвшил; Эдийн засаг, экологи, соёл, мэдээллийн олон улсын нэгдмэл орон зайг бүрдүүлэх; Даяарчлалын үйл явцууд; Хүний эрх, эрх чөлөө, аюулгүй амьдралын асуудал зэргийг цогц байдлаар судалж, холбогдох зөвлөмжийг боловсруулж, үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон хэрэгжүүлдэг мэргэжилтэн байна. ОНХарилцаа нь төр, төрийн бус, үйлдвэрлэл үйлчилгээний бүхий салбарт ажилах мэргэжилтэн байна.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #нийгмийн харилцаа

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Долгор

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020