Нинжа нарын дэг ёс: Савдаг, түүний зохион байгуулах хүч

Хэвлэлийн нэр: Монголын түүх: багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл

Зохиогч:  Г.Мөнх-эрдэнэ

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-14

Хуудас дугаар: 100-107

Өгүүллийн хураангуй:

This article introduces ethnography of ninja, informal gold miners in Bayanhongor and Gobi-Altai provinces of Mongolia. The ethnography is based on my fieldwork conducted among the ninja informal gold miners of these provinces. In this article I argue that ninja informal gold miners have a systematic order and regulations. The fundamentals of their sociality are based on savdagteam leader’s knowledge and experience. Alongside its meaning a ninja informal gold miners’ team leader the term savdag refers to the spirit master of land and mountain. In addition to my argument on savdag’s experience and knowledge I developed a review on Mette High’s research among ninja informal gold miners in Uyanga, Ovorhangai Province. Finally, I conclude thatninja informal gold miners compose a new type of community in contemporary Mongolian society.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Нинжа #савдаг #зохион байгуулах хүч #дэг ёс

Өгүүлэл нэмсэн: Г.Мөнх-эрдэнэ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020