Гадаад хүнд монгол хэл заах аргазүй

Хэвлэлийн нэр: Хавсарга хэл шинжлэл

Зохиогч:  С.Оюунгэрэл

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-10-10

Хуудас дугаар: 92-95

Өгүүллийн хураангуй: Өнөө үед монгол хэл сурах  гадаад хүн олширсонтой уялдаж тэдэнд монгол хэл заан сургах аргыг  улам боловсронгуй болгох шаардлага бидний өмнө тулгарч байна.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #заах арга #дуудлага

Өгүүлэл нэмсэн: С.Оюунгэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019