QoS in VoIP network

Хэвлэлийн нэр: Proceedings IFOST 2013

Зохиогч:  Ц.Ариунаа

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-10-07

Хуудас дугаар: 66-70

Өгүүллийн хураангуй: Now, It technology is one of most developed technology in the world.  QoS in VoIP network is very important. 

Өгүүллийн төрөл: IEEE индекстэй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #E-model #VoIP #QoS

Өгүүлэл нэмсэн: Ц.Ариунаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020