Цахилгаан соронзон орны тархалт ба түүний хүний биед үзүүлэх нөлөөлөл.

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС. ЭШБ.- 2005

Зохиогч:  Ч.Нацагдорж

Хамтран зохиогч: Д. Пүрэвдэш, М.Бат-Эрдэнэ

Хэвлүүлсэн огноо: 2005-06-05

Хуудас дугаар: №6/77. – хууд. 69-74

Өгүүллийн хураангуй: Улаанбаатар

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг:

Өгүүлэл нэмсэн: Ч.Нацагдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019