Результаты исследования городища Хэрмэн дэнж в 2010г.

Хэвлэлийн нэр: Acta historica

Зохиогч:  Л.Эрдэнэболд

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2012-12-12

Хуудас дугаар: 21-31

Өгүүллийн хураангуй: 2010 оноос Монгол улсын Нүүдлийн соёл иргэншлийг судлах олон улсын хүрээлэн,  ОХУ-ын ШУА-ийн Алс дорнодын салбарын Алс дорнодын ард түмний түүх, археологийн судлах хүрээлэн хамтран Монгол улсад эрт дундад үеийн нүүдэлчдийн хот суурины дурсгалд археологийн малтлага судалгааг явуулсаар байгаа билээ. Энэхүү хамтарсан төслийн хүрээнд Монгол улсын Төв аймгийн Заамар сумын нутагт орших Хэрмэн дэнж балгасанд 2010 онд өргөн хэмжээний малтлага явуулсан бөгөөд тэндээс хятан, уйгур улсуудын түүхэнд холбогдох олон тооны ваар савны хагархай,_ барилгын материал, төмөр эдлэлүүд олж илрүүлжээ. Тэрхүү малтлага судалгааны урьдчилсан үр дүнгийн талаар энэхүү өгүүлэлд өгүүлжээ.   

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #хот суурин #ваар сав #нүүдэлчид

Өгүүлэл нэмсэн: Л.Эрдэнэболд

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019