Байгууллагын логистик зардлыг Лебедевийн аргачлалаар тооцох нь

Хэвлэлийн нэр: Багш оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 3/150

Зохиогч:  Б.Асралт

Хамтран зохиогч: [Д.Ганбат:G.ME06]

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-06-10

Хуудас дугаар: 26-30

Өгүүллийн хураангуй:

Илтгэлд байгууллагын логистикийн зардлыг тооцох, удирдах арга загварчлал үзэл баримтлалыг Уулын баяжуулах Эрдэнэт хамтын үйлдвэрийн  Автотээврийн байгууллагад хэрэгжүүлснэээр сэлбэг материалын нөөцийн оновчтой хэмжээг тодорхойлж эргэцийг түргэсгэж, илүүдэл зардлыг бууруулан материалын урсгалын удирдлагыг илүү үр ашигтай болгож байгууллагын ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой болох талаар судлав.. Мөн түүнчлэн байгууллагын өнөөгийн логистикийн системийн зардалд дүн шинжилгээ хийсэн болно.

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #логистик зардал #логистикийн урсгал #логистикийн оролцоо

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Асралт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020