”Монголын нийгэм –улс төрийн түүхэн нөхцөл: Төрд зүтгэх нь”

Хэвлэлийн нэр: УБИС-ийн 50 жилийн ойд зориулсан ЭШ-ний хурлын эмхэтгэл

Зохиогч:  Б.Долгор

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 1999-12-05

Хуудас дугаар: 97-106

Өгүүллийн хураангуй: төрийн төлөө зүйтгэх нь төрийн аливаа албан тушаалыг хашиж буй бие хүний мэдлэг боловсрол, тарийн үүрэг, албан тушаалаа илүүтэйгээр  тухайн бие  хүний өөрийн итгэл үнэмшил, төрөлхийн мөн чанар,  төр улсаа гэсэн сэтгэл зүхтэй холбоотой юм. төрд зүтгэх гэсэн ойлголт эртний хүннүчүүдийг үеэс  хэрэглээж ирсэн тжхай Модун хааны тухай суралжуудад тэмдэшлгдсэн байдаг. Модун шаньюй төрийн хэрэгт үнэнч бус хандаж ирсэн эцгийгээ хөнөөн төрийг эрхийг авч байсан нь хэдий домгийг агуулсан санаа боловч эртний хаад тард зүтгэхийг өөрийн хувийн амьдралаас  илүү тавьж байсан нь илэрхийлэл юм. 

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #үндсэрхэг #үзэл

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Долгор

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020