Эрүүл мэндийн системийн өнөө ба ирээдүйн чиг хандлага

Хэвлэлийн нэр: ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ӨНӨӨ БА ИРЭЭДҮЙ-2016 Батлан хамгаалахын их сургууль

Зохиогч:  Б.Сод-Од

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-03-25

Хуудас дугаар: 3

Өгүүллийн хураангуй:

Техник технологийн  үсрэнгүй хөгжилтэй зэрэгцэн эрүүл мэндийн салбар мөн адилаар өдрөөс өдөрт дэвшин сайжирч байгаа билээ.Эмнэлгийн мэдээллийн систем гэх ойлголт манай улсад орж ирээд удсан ч түүнийг бодитоор хэрэгжүүлсэн эмнэлгийн байгууллага одоог хүртэл байхгүй байна.Тус системийн үндсэн гол зорилго нь өвчний электрон түүхийг өгөгдлийн баазад хадгалан түүнээс олон төрлийн тайлан гаргахаас гадна цаашид мэдээлэл дээр үндэслэн судалгаа хийх боломжийг нээнэ өгч байгаад оршино.Хөгжингүй орнуудад туршсан мөн ашиглагдаж буй програм хангамжуудыг харьцуулан судалж манай улсын өнөөгийн байдалд нийцсэн бүтэц, зохион байгуулалттай систем гарган авах тухай судалгаа хийн гүйцэтгэлээ.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Өгөгдлийн олборлолт #Электрон өвчиний түүх(e-medical record) #шинжилгээ #нэгдсэн бааз

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Сод-Од

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020