Гутлын эрүүл ахуйн шинж чанарын асуудалд

Хэвлэлийн нэр: ШУТИС, ЭШБүтээлийн эмхэтгэл, 2/118,

Зохиогч:  Д.СУВД

Хамтран зохиогч: [О.ДОРЖ:I.LT06]

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-10-04

Хуудас дугаар: 63-65

Өгүүллийн хураангуй: test

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн түвшинд хянагддаггүй сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #Хөл #чийг таталт #гигро #гутал #савхи #хром #эрүүл ахуйн коэффициент

Өгүүлэл нэмсэн: Д.СУВД

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020